0

(0)

ค้นหาบทความ การสอน Powerpoint


ขอตอนรับเข้าสู่ ห้องเรียนของ #เบียร์ไอที ที่ผมจะนำข้อมูล เกี่ยวกับ Powerpoint และ วิธีสอนมาให้เยอะที่สุดพื้นฐาน PowerPoint


มี 17 ห้วข้อเลือกสร้างพรีเซนตชันจากชุดรีม (Themes)

เปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ (Slide Layout)

ปลี่ยนธีมเอฟเฟิกต์ (Theme Effects)    เข้าห้อง    


เนื้อหาสไลด์ 

Slide Contents.


มี 24 ห้วข้อ


จัดรูปแบบข้อความในสไลด์

จัดรูปแบบข้อความและกรอบข้อความ

สร้างผังองค์กร (Organization Chart)

อัดเสียงบรรยายลงในสไลด์ (Record Audio)


    เข้าห้อง    


ตารางและกราฟ 

Table & Chart


มี 11 ห้วข้อ


นำเสนอตัวเลขด้วยกราฟ (Chart)

เปลี่ยนชนิดของกราฟ (Change Chart Type)

สร้างสไลด์เท็มเพลตต้นแบบ (Slide Template)    เข้าห้อง    


ภาพเคลื่อนไหว 

Animations &

Transitions


มี 17 ห้วข้อ


ตัวเลือกของเอฟเฟิกต์ (Effect Options)

เอฟเฟิกต์ต่างๆ

สร้างการเคลื่อนไหวให้ SmartArt    เข้าห้อง    


นำเสนอสไลด์ Slide Show.


มี 14 ห้วข้อ


แสดงสไลด์โชว์ (Slide Show)

มุมมอง Reading View

ส่งออกพรีเซนต์ไปใช้งาน    เข้าห้อง    

How to Microsoft Word


มี 78 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

How to Microsoft Excel


มี 183 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

How to Adobe Photoshop


Coming Soon


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com