UA-145073994-1

0

ค้นหาบทความ การสอนใช้ Ms Word


ขอตอนรับเข้าสู่ ห้องเรียนของ #เบียร์ไอที ที่ผมจะนำข้อมูล เกี่ยวกับ Ms Word และ วิธีสอนมาให้เยอะที่สุดพื้นฐาน

Word


มี 15 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Format 

จัดรูปแบบเอกสาร


มี 22 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

แทรกรูปภาพ, ตาราง, กราพ, SmartArt


มี 24 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

จดหมายเวียน 

 และป้ายฉลาก


มี 17 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Google Sheet


เร็วๆ นี้


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Microsoft Powerpoint


มี 83 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Microsoft Excel


มี 183 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Photoshop


Beginners


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง