UA-145073994-1

0

ค้นหาบทความ การสอน Excel


ขอตอนรับเข้าสู่ ห้องเรียนของ #เบียร์ไอที ที่ผมจะนำข้อมูล เกี่ยวกับ Excel และ วิธีสอนมาให้เยอะที่สุด พื้นฐาน Excel


มี 17 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

ป้อนข้อมูล และ จัดการเวิร์คชีท


มี 41 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

จัดรูปแบบข้อมูลและเวิร์คซีท


มี 30 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

สร้างสูตรคำนวณ Formula & Function


มี 51 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

แทรกรูปภาพ, SmartArt, Chart


มี 22 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

วิเคราะห์ข้อมูล และ สร้างรายงาน


มี 20 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Microsoft Powerpoint


มี 83 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง    

Microsoft Word


มี 78 หัวข้อ


Sed consequat

Duis egestas

Quisque convallis

Nullam quis


    เข้าห้อง