UA-145073994-1

0

เกี่ยวกับเรา


TeleCorsa หรือ Corsa Group เป็นบริษัทขายส่งสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ ในภายในของบริษัท กีรติตระการ

โฮลดิ้ง จำกัด ที่ก้อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2553 ทาง TeleCorsa มีนโยบายอย่างเดียวคือ "ลูกค้ามาเป็นอันดับ 1"