UA-145073994-1

0

Excel 4-30 เทคนิคการหาผลรวมแบบรวดเร็ว (Sum)

Excel 4-30 เทคนิคการหาผลรวมแบบรวดเร็ว (Sum)


2021-11-25 19:01:00

บทที่ 4-30 - เทคนิคการหาผลรวมแบบรวดเร็ว (Sum คืออะไร) ใน Excel


การเอาตัวเล่นมารวมกัน เหมือนกับ Total หรือ ยอดรวมทั้งที่เราเลือกนั้นเอง การใส่สูตรคำนวณที่ผ่านมา เราจะสร้างสูตรตามแบบพื้นฐานการทำงานทั่วๆ ไป โดยใส่สูตรและระบุตำแหน่งเซลล์ตามรูปแบบที่กำหนด แต่ยังมีเทคนิคการคำนวณแบบง่ายๆ ในขั้นตอนเดียวหรือไม่กี่ขั้นตอน ทำให้สร้างสูตรได้แบบรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก


  1. เลือกช่องที่เราต้องการจะใส่ จำนวน SUM นั้น หรือ ช่องรวมค่าทั้งหมด
  2. กดปุ่ม Alt + = หรือ พิมพ์ในช่องว่า =SUM และเลือกจำนวนที่เราต้องการรวมกัน
  3. เคล็ดลับ: เพิ่ม ถ้าเราอยากจะทำ function SUM ซ้ำ เหมือนในช่องข้างๆ เราแค่ไปกด จุดดำๆ ค้างไว้ และลากไปอีกช่อง