0

วิธีเข้าคอมคนอื่นโดยขออนุญาติ #คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจาก Teamviwer Anydesk


2021-11-21 23:14:42

วิธีเข้าระบบ Quick Assist ของ Window 10 และ 11


  1. ไปที่ ซ้ายล่าง ของ Windows หรือ Search Bar
    ปุ่มค้นหาใน windows 10 Search Bar
  2. พิมพ์ ว่า Quick Assist และ กดเข้าระบบ
  3. หลังจากนั้น เรากด ปุ่ม "ช่วยเหลือบุคคลอื่น" สำหรับ คนที่จะเข้าระบบ ผู้อื่น แต่ถ้า เราเป็นคน อนุญาติให้คนอื่นเข้า ก็ ใส่ข้อมูลในช่อง "รหัสจากผู้ช่วย"
    1. ปุ่มช่วยเหลือบุคคลอื่น และ รหัสจากผู้ช่วย ใน Quick Assist ของ Windows10 / 11
  4. ก่อนเข้าระบบ "ช่วยเหลือบุคคลอื่น" เราต้องใส่ข้อมูล E-Mail ใสก่อนจะได้รหัสก่อนเข้าระบบ Quick Assist เราต้องใส่ Email ก่อน

  5. หลังจากใส่ Email แล้ว เราจะได้ รหัสชั่วคราวที่เราจะต้องส่ง ให้กับเจ้าของคอมอีกเครื่อง เพื่อให้เค้าอนุญาติให้เราได้เข้าคอมพิวเตอร์อย่าง ยินยอมรหัสที window เป็นคนสร้างขึ้นในระบบ Quick Assist
  6. สุดท้ายก็ให้เจ้าของคอมพิวเตอร์ อีกเครื่องใส่รหัส ของเราที่ส่งไป (สามารถดูรู)ได้ที่ ข้อ 3.


กลับไปที่หน้าห้องเรียน window10 / 11กลับไปที่หน้าห้องเรียน Excel
กลับไปที่หน้าห้องเรียน Wordกลับไปที่หน้าห้องเรียน powerpoint
กลับไปที่หน้าห้องเรียน Photoshopกลับไปที่หน้าห้องเรียน Google Meet
กลับไปที่หน้าห้องเรียนหลัก ของ telecorsa.com


 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com