0

ศัพท์ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่คุณต้องรู้


2021-11-25 19:05:44
#Metaverse คืออะไร #ศัพท์โลกดิจิทัล #เทคโนโลจีดิจิทัล #ศัพท์น่ารู้ เทคโนโลจีดิจิทัล #ศัพท์ธนาคาร

Metaverse คือ เทโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริงที่ผสมผสานโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เช่น ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารบนโลกเสมือนจริงแต่ตัวนั่งอยู่ที่บ้าน


DeFi (Decentralized Finance) คือ ระบบการเงินแบบไม่มีศูนย์กลางในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่านระบบ Blockchain ไม่ต้องผ่านตัวกลางที่เป็นธนาคาร


NFT (Non-Fungible Token) คือ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งอยู่ในเทคโนโลยี Blockchain ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีเพียงชิ้นเดียว ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้


API Standard (Application Programming Interface) คือ การเชื่อม

ต่อรับส่งข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง โดยมีมาตรฐานกลางร่วมกัน ซึ่งธนาคารหลายแห่งกำลังพัฒนา เช่น bank statement รูปแบบดิจิทัลเพื่อใช้ขอสินเชื่อ


CBDC (Central Bank Digital Currency) คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือธนบัตรในรูปแบบดิจิทัล มีมูลค่าคงที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ช่วยลดค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็น ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง


BIN attack คือ การตัดเงินผ่านบัตรเดบิต และบัตรเครดิตโดยที่เจ้าของบัตร์ไม่ได้ทำรายการเองโดยใช้วิธีหลอกขอข้อมูลสุ่มเลขบัตร หรือรั่วไหลจากแพลตฟอร์มเสี่ยง


Open Banking คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน สามารถใช้ข้อมูลการเงินของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมี API เป็นช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการข้ามธนาคารได้สะดวกขึ้น


e-KYC (Electronic Know Your Customer) คือ การทำความรู้จักกับลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนลูกค้าให้ปลอดภัยป้องกันการสวมรอย โดยทำได้หลายรูปแบบ เช่น NDID การจดจำใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ


NDID (Nationnal Digital ID) คือ การบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลเพื่อขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝาก สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนที่สาขา และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล


OTP (One Time Password) คือ รหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด มักใช้เพื่อยืนยันตนก่อนทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์


SLA (Service Level Agreement) คือ ข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการให้บริการทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการการแก้ไขเหตุขัดข้องติดต่อธนาคารแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับ หรือได้รับการช่วยเหลือจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด


Digital factoring คือ ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล ใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อลดปัญหาการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน โดยใช้ใบแจ้งหนี้ใบเดียวกันและการปลอมแปลงเอกสาร


(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com