UA-145073994-1

0

ราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสิ้นวัน (Daily Settlement Price)

ราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสิ้นวัน (Daily Settlement Price)


2021-11-24 21:42:23

ราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสิ้นวัน (Daily Settlement Price)

   ในทุกสิ้นวันทำการ จะมีการประกาศราคาที่ใช้ชำระราคาออกมา ซึ่งเป็นราคาที่นำไปใช้ในการคำนวณกำไร/ขาดทุน ของลูกค้าแต่ละราย หรือที่เรียกกันว่า "Mark to Market" โดยราคานี้คำนวณจากราคา SET50 Index Futures รายนาทีใน5 นาทีสุดท้ายก่อนตลาดปิด (16.50 - 16.55 น.) ซึ่งคำนวณแบบ ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย


    หากลูกค้าได้กำไร โบรกกอร์ก็จะโอนเงินเข้าไปในบัญชีของลูกค้า แต่ถ้าขาดทุนโบรกเกอร์ก็จะหักเงินออกจากบัญชีของลูกค้าแทน ทำให้บัญชีของลูกค้ามีการปรับสถานะให้ตรงตามราคาของตลาดทุกวัน


ราคาที่ใช้ชำระราคาเมื่อสัญญาหมดอายุ (Final Settlement Price)

     เมื่อถือสัญญาไว้จนครบกำหนดอายุ ไม่ว่าจะเป็นสถานะ Short หรือ Long สถานะการซื้อขายจะถูกปิดอัตโนมัติโดยราคาที่ใช้ปิดนี้จะเป็นราคาที่ใช้ชำระราคาวันสุดท้าย ซึ่งคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย(16.15 - 16.30 น) และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก โดยการคำนวณนี้จะใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง


ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน (Price Limit)

       ราคาของ SET50 Index Futures ที่เสนอซื้อขายในแต่ละวันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ไม่เกิน 30% จากราคาที่ใช้ชำระราคา (Daily Settlement Price)ในวันทำการก่อนหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ราคามีความผันผวนมากเกินไป ซึ่งเราเรียกว่า ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน หรือ Price Limit ครับ เช่นหากราคาที่ใช้ชำระราคาของเมื่อวาน คือ 700 จุด ราคาที่เสนอซื้อขายของวันนี้