0

(0)

ฝันข้างขึ้น ฝันข้างแรม ทำนายความฝัน จากความเชื่อ


2021-11-02 11:44:14
#ทำนายฝัน #ดูดวง 2564 #ฝันในวันแรม 15 ค่ำ #ทำนายฝันตามวันข้างขึ้นข้างแรม #ข้างขึ้น #ข้างแรม #ทำนายฝันแม่น

ผลดีร้าย จากความฝัน

ตามวันข้างขึ้นข้างแรม

ตามความเชื่อแล้วยังมีเรื่องของคำทำนายว่าฝันนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่  และฝันนั้นจะเป็นฝันดี หรือฝันร้าย โดยจะเป็นการทำนายในรูปแบบของข้างขึ้น และข้างแรม ไปดูกันว่าหากฝันในวันเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

ฝันในวันขึ้น 1 ค่ำ

ตามธรรมดาเป็นความฝันที่ส่งผลดีเสมอ กล่าวคือถ้า

หากฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝัน ถ้าฝันร้ายผลร้ายก็จะบรรเทา ไม่

ร้ายเท่าที่ฝันในวันอื่นๆ


ฝันในวันขึ้น 2 ค่ำ

เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ ฝันดีหรือฝันร้ายก็จะไม่เป็น

ตามฝัน


ฝันในวันขึ้น 3 ค่ำ

เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกัน


ฝันในวันขึ้น 4 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย


ฝันในวันขึ้น 5 ค่ำ

เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ และไม่ควรเอาใจใส่


ฝันในวันขึ้น 6 ค่ำ

ตัวความฝันเองไม่แปลว่าดีหรือร้ายประการใด และอยู่

ในจำพวกความฝันที่เชื่อไม่ได้ แต่ความฝันที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผู้ฝัน

จะต้องปกปิด ถ้าเอาไปเล่าให้ใครฟังจะเกิดเคราะห์ร้าย


ฝันในวันขึ้น 7 ค่ำ

ฝันดีหรือฝันร้ายจะเป็นจริงตามคำทำนายทั้งหมด


ฝันในวันขึ้น 8 ค่ำ

ความฝันมีลักษณะเหมือนนอนฝันในวันขึ้น 7 ค่ำ


ฝันในวันขึ้น 9 ค่ำ

มีลักษณะเหมือนขึ้น 7 ค่ำเป็นจริงตามคำทำนาย

ทั้งหมดและจะเร็วขึ้นด้วย


ฝันในวันขึ้น 10 ค่ำ

จะเป็นจริงตามคำทำนายในเรื่องฝันทั้งหมด


ฝันในวันขึ้น 11 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่ต้องรอไปอีก

หลาย ๆ วันภายหลัง


ฝันในวันขึ้น 12 ค่ำ

ความฝันจะตรงกันข้ามหมด คือฝันดีจะกลายเป็นร้าย

ฝันร้ายจะกลายเป็นดี


ฝันในวันขึ้น 13 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงเฉพาะเรื่องเดียวคือ เรื่องแต่งงาน

ความฝันอย่างอื่นเชื่อไม่ได้


ฝันในวันขึ้น14 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย แต่จะต้องคอยไป

อีกนาน


ฝันในวันขึ้น 15 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงใน 10 วันข้างหน้า นับจากวันที่ฝัน


ฝันในวันแรม 1 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนาย


ฝันในวันแรม 2 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า


ฝันในวันแรม 3 ค่ำ

เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย


ฝันในวันแรม 4 ค่ำ

เป็นฝันดีหมดทุกเรื่อง ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลับกลายเป็นดี


ฝันในวันแรม 5 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงใน 4 วันข้างหน้า


ฝันในวันแรม 6 ค่ำ

ฝันในวันนี้เป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลย


ฝันในวันแรม 7 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็ว


ฝันในวันแรม 8 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริงใน 3 วันข้างหน้า


ฝันในวันแรม 9 ค่ำ

ความฝันจะดีเสมอ ถึงแม้ฝันร้ายก็จะกลายเป็นดี


ฝันในวันแรม 10 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริง และจะได้ข่าวใน 7 วัน


ฝันในวันแรม 11 ค่ำ

ผู้หลับฝันวันนี้อย่าประมาท เป็นความฝันที่เตือนให้

ระวังตัว


ฝันในวันแรม 12 ค่ำ

เป็นความฝันที่บอกข่าวดีสำหรับอนาคตของผู้ฝัน


ฝันในวันแรม 13 ค่ำ

ความฝันจะเป็นจริง และเป็นผลดีเสมอ


ฝันในวันแรม 14 ค่ำ

มีลักษณะอย่างเดียวกับแรม 13 ค่ำ คือเป็นผลดีเสมอ


ฝันในวันแรม 15 ค่ำ

ไม่ว่าฝันดีหรือร้าย จะเป็นจริงตามคำทำนายและเกิด

ขึ้นในวันนั้นเอง


รับดวงชะตารายวันขอบคุณฟรี ทาง Line ไลน์ โดย ซินแสบาร์โค้ดชีวิต คือ

ทำนาย ฝัน ดื่มเหล้า


ทำนาย ฝันติดคุก


ฝันเห็นหนอนเยอะมาก


อ.เนย์ - Navi for Success 


ที่ปรึกษาพยากรณ์ดวงชะตา ผู้ช่วยค้นหาและนำทางความสำเร็จให้คุณ


 Navi for Success – คัมภีร์ชี้ทางรวย


 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com