0

ตีเลขจากความฝัน ฝันแบบไหนตีเลขอย่างไร?


2021-11-02 13:21:33
#เลขเด็ด #ทำนายฝัน #หวย #ฝันเห็น #ความฝันกับตัวเลข #ตีหวยจากฝัน

ความฝันที่สัมพันธ์กับเลขต่างๆ

ฝันเห็นกษัตริย์ พระราชินี ประมุขของชาติ คนแก่เฒ่า

สูงอายุ บิดามารดา พระพุทธรูปบูชา พระประธานในใบสถ์

พระแก้วมรกต ฯลฯ มักจะเป็นเลข 9 เฉพาะองค์พระราชินีนั้น

ถ้าในฝันมีองค์พระราชายืนประทับเคียงข้างให้ถือเป็น 8 และ

องค์กษัตริย์เป็น 9 ( ฉะนั้นเลขนี้จะต้องเป็นเลข 2 ตัว คือ 98

หรืออาจจะเป็น 29 ก็ได้ )


ฝันเห็น ไก่ หนู ฯลฯ มักเป็นเลข 1 ( ถือเอาว่า ก. ไก่

เป็นพยัญชนะตัวแรกและหนูเป็นปีแรกของปีเกิด หรือปี 12

นักษัตร คือชวดแปลว่าหนู )

ฝันเห็น เสาเรือนโดดเดี่ยว ไม้ไผ่ ดินสอ ก้านธูป

หรือสิ่งที่เรียวยาว เช่น เส้นเชือกขึงตรง เส้นหมี่ หรือเห็นเสาธง

(ไม่มีธง ) ก้านไม้ขีด ไม้บรรทัด ไม้เรียว บุรี่ มักจะเป็นเลข 1

เช่นกัน


ฝันเห็นคนตาย ศพหรือโลงศพมักจะได้เป็นเลข 4

(ในทางอิทธิพลของตัวเลขนี้ว่าเลข O แทน 4 หรือ 4 แทน


ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเป็นคนแปลกหน้าและเป็นผี

ในฝันมักเป็นเลข 6 ( ซึ่งแปลความหมายว่า ผีหลอกคือผีโกหก

คำว่าหลอกหรือโกหกจึงเท่ากับ 6 )


4 ฝันเห็นหีบห่อ กระเป๋าเดินทาง โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน

วิทยุ หรือเห็นสมุดหนังสือ หรือวัตถุสิ่งของที่มีรูปสี่เหลี่ยม มัก

จะเป็นเลข 4


ฝันเห็นกระแสน้ำ หรือ น้ำ มักเป็นเลข 2 ( ถือเอาลำดับ

จากธาตุทั้ง 4 คือ 1. ดิน 2. น้ำ 3. ลม 4. ไฟ เพราะฉะนั้นถ้าฝัน

เห็นดิน ก็มักตรงกับเลข 1 หรือฝันเห็นไฟ ก็มักตรงกับเลข 4 )


ฝันเห็นแว่นตา ถันนมผู้หญิงทั้งสองข้าง ปาก คน

เป็ด คนกอดอก ห่วง 2 ห่วงคล้องกัน ฯลฯ มักเป็นเลข 8

คือถือเอาตามลักษณะและอักษร เช่นแว่นตามีวงกลม

ต่อเนื่องกันหรือนมสองข้าง ส่วนคำว่าปากและเป็ดถือเอ

ฉะนั้นจึงเป็น 4 หรือ 0 ก็ได้ )

อักษร ป. เป็นความหมายของคำว่าแปด )


6 ฝันเห็นนก มักเป็นเลข 6 ทั้งนี้ไม่ถือตามตัวอักษร น.

เป็น 1 แต่ถือเอาการออกเสียง นกใกล้เคียงกับ หก หรือถือว่า

นกคือวิหคก็ได้


ฝันเห็นเรือ มักเป็นเลข 5 ( ตามความสังเกตว่า ร. เรือ

มีลักษณะคล้ายตัวเลขอารบิกเลข 5 ก็ได้ )


ฝันเห็นผู้หญิงในวัยสาวถึงวัยกลางคน มักเป็นเลข 5

แต่ถ้าฝันเห็นหญิงคนท้องมักเป็นเลข 6 เห็นหญิงแก่ชราหรือ

มารดา มักเป็นเลข 9


7ฝันเห็นพลับพลา บ้านเรือน อาคาร หรือหลังคาบ้าน

มักเป็นเลข 7


ฝันเห็นวงแหวน กำไลมือ หลุมหรือบ่อ หรือวัตถุที่มี

ลักษณะเป็นวงกลม หรือกลอง มักเป็นเลข 0 ( บางตำราว่าแหวน

มักจะตรงกับเลข 6 ซึ่งอาจถือเอาคำว่า ว.แหวนมีลักษณะที่

คล้ายเลข 6 ของไทยก็ได้ )


ฝันเห็นสามง่าม คราด ส้อม ซ้อน คทา รถสามล้อ

จั่วหลังคา มักเป็นเลข 3


ฝันเห็นจิ้งจก ตุ๊กแก จรวด เจว็ดศาล จอบ มักเงิ

เลข 7 ( ถือเอาตามตัวอักษร จ.อยู่ในคำว่าเจ็ด ส่วนตุ๊กแก

ถือเอาไม้ตรี มีลักษณะเป็นเลข 7 ของไทย)


4 ฝันเห็นแมว สุนัข เรือ หรือสัตว์ 4 เท้า ส่วนมากมักจะ

เป็นเลข 4 แต่ให้สังเกตว่า ถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ใน 12 นักษัตรของปี

เกิด คือปีชวด - ปีกุนให้ถือ ชวด ( หนู) 1 ฉลู (วัว)2 ขาล (เสือ )3

เถาะ(กระต่าย) 4 มะโรง (งูใหญ่) 5 มะเส็ง (งูเล็ก)6 มะเมีย

( ม้า ) 7 มะแม ( แพะ ) 8 และวอก ( ลิง) 9 ส่วนระกา (ไก่) เป็น

1 หรือ 10 จอ (สุนัข ) เป็น 11 หรือ 4 กุน ( หมู ) เป็น 12 หรือ 4


9 ฝันเห็นแก้วน้ำ แก้ว เพชรพลอยมีค่า มักเป็นเลข 9


ฝันเห็นเบ็ดตกปลา ( ตัวเบ็ด ) ไม้เท้าถือ ( มีหัวโค้งงอ

เหมือนรูปตัว J ) คันร่ม หรือสะพานใค้งมักเป็นเลข 6


ฝันเห็นกางเกง เสื้อ ตะเกียบทั้งคู่ รางรถไฟ และ

รองเท้า ( ทั้งคู่) มักจะเป็นเลข 2 ( ถือเอาว่าสิ่งเหล่านี้มีเลขเป็น

2 เช่นกางเกงมี 2 ขา หรือรองเท้าต้องมีคู่หรือ 2 ข้าง)


5 ฝันเห็นงูใหญ่ หรือพญานาค ( ตามที่เข้าใจในฝัน) มัก

จะเป็นเลข 5 ถือเอาลำดับในปีเกิด 12 นักษัตร ถ้าฝันเห็นงู

เล็ก ๆ หรืองูธรรมดาทั่วไปมักเป็นเลข 6 ( ถือปี 12 นักษัตรเช่น

เดียวกัน )


6 ฝันเห็นมือหรือเท้า มักเป็นเลข 5 ( ถือเอาว่ามี 5 นิ้ว)

แต่ถ้าฝันเห็นแขนหรือขามักเป็น 2 ( ถือเอาว่ามนุษย์เรามี 2 แขน

2 ขา ) แต่ถ้าฝันเห็นมือในลักษณะกำแน่นหรือกำหมัด หรือ

กำปั้นมักเป็นเลข 6 หรือ 9 และถ้าฝันเห็นมือจับเช่นจับปลา

จับสิ่งของ ถือเอาลักษณะของการจับเป็นเลข 7 เช่นจับปลาก็

จะต้องเป็น 87 หรือ 78 เพราะปลาเข้าในลักษณะของเลข 8


ฝันเห็นว่าวจุฬา มักเป็นเลข 5 เพราะมีปลายทั้ง 5

คล้ายดาว แต่ถ้าเป็นว่าวปักเป้า ว่าวอีลุ้ม มักออกเป็นเลข 4

เพราะเป็นว่าวที่มี 4 มุม


ฝันเห็นบันได มักเป็นเลขคี่ คือ 3 5 7 9 เพราะบันไดส่วน

มากจะต้องสร้างขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ ฉะนั้นถ้าในฝันสังเกต

ระยะความสูงหรือขั้นบันไดได้ ก็อาจจะมีความหมายเป็นเลขคี่

เลขใดเลขหนึ่ง


ฝันเห็นภูเขาสูงใหญ่ มักเป็นเลข 9


ฝันเห็นจอมปลวก หรือเห็นตัวปลวก มักเป็นเลข 8


1 ฝันเห็นอุจจาระ หรือ ขี้ มักเป็นเลขคี่ ( แต่ต้องสังก

จำนวนของก้อนขี้นั้นมากหรือน้อย แล้วตีความหมายให้

เคียง เช่นจำนวน 2 ก้อนก็อยู่ในราวเลข 1 หรือ 3 แต่ถ้ามากก็

ตีความหมายเป็น 5 หรือ 7 ได้แต่อย่าให้ถึง 9 )


4 ฝันเห็น หมวก มงกุฎ ชฎา ธงปักปลายยอด มักเป็น

เลข 9 ( คือถือว่าเป็นของอยู่สูง )


ฝันเห็นกุ้ง มักเป็น 9 ถ้าฝันเห็นรวมกับปลา ก็ต้อง

ตีความหมายว่า 98


ฝันเห็นเต่า ตะพาบ มักเป็น เลข 4 บางตำราว่าเลข 3

คือถือว่าตัวอักษร ต.ใกล้เคียงกับเลข 3 ของไทยรับดวงชะตารายวันขอบคุณฟรี ทาง Line ไลน์ โดย ซินแสบาร์โค้ดชีวิต คือ

ทำนาย ฝัน ดื่มเหล้า


ทำนาย ฝันติดคุก


ฝันเห็นหนอนเยอะมาก


อ.เนย์ - Navi for Success 


ที่ปรึกษาพยากรณ์ดวงชะตา ผู้ช่วยค้นหาและนำทางความสำเร็จให้คุณ


 Navi for Success – คัมภีร์ชี้ทางรวย

 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com 

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่