0

คำศัพท์หมวดA-8


2021-11-30 11:57:31
#Accounting for notes #Accounting concepts #Accounting cost #Accounting cycle #Accounting entity #Accounting entry
คำศัพท์
คำแปล
Accounting for notesการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน
ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย
Accounting concepts
แนวทางการบัญชี
ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย
Accounting cost
ต้นทุนทาวบัญชี
ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย
Accounting cycle
วัฏจักรการบัญชี
ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย
Accounting entity
หน่วยงานทางบัญชี
ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย
Accounting entry
การบัญทึกรายการในสมุดบัญชี
ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยค ภาษาไทย 

 ค้นหาสินค้า เพิ่มเติม

 

 ค้นหาบทความ เพิ่มเติม

บริษัท กีรติตระการ โฮลดิ้ง จำกัด

 573 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100


โทร: 02-221-3434 มือถือ: 095-948-6651


Line: @telecorsa


Facebook: TeleCorsa


eMail: ts_puttigun@live.com

Copyright ® 2021 TeleCorsa.com