UA-145073994-1

0

คำว่า Sex ไม่ได้เป็นคำที่น่าอาย เพราะ เป็นเรื่องธรรมชาติของคน เราจะบอกรักกันผ่านทาง นี้ก็เป็นไปได้


ทุกๆวันนี้เราทุกคนต้องเจอกับนี้ อยู่บ่อยๆ เพราะเราห้ามกันไม่ได้ แต่เราพยายามที่จะอาย และไม่กล้าเผชิญกับมัน Sex เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะ Sex คือการบอกรัก ความสัมพันธฺ์ที่ดี